Menu

Impressum

Copyright © 2017 – 2021

Sbor hudby
hudební skupina vytvářející alternativní hudbu

Autorská práva

Copyright © 2017 – 2021 Sbor hudby . Všechna práva vyhrazena.

Texty, ilustrace, grafika, zvuky, animace a videa, stejně jako jejich uspořádání na internetových stránkách Sboru hudby, jsou předmětem autorských práv a ostatních ochranných zákonů. Obsah těchto stránek nesmí být zkopírován, distribuován, upravován nebo zpřístupněn třetím stranám pro komerční použití. Některé z ilustrací na těchto stránkách mohou být předmětem autorského práva třetích osob.

Ochranné známky

Pokud není jinak uvedeno, všechny ochranné známky na internetových stránkách jsou chráněny vlastnickými právy. Toto se vztahuje na značky, štítky, firemní loga a emblémy.