Menu

Josef Vostřák Ostřanský a Petr Karkula Randula

Koncert v Zrcadlové kapli ve středu 29. června v 19:00 – hudební vystoupení k jubileu narození matematika Josepha Steplinga se váže k připravované konferenci Národní knihovny Klementinum a jezuitská věda. Vašek tady nebyl neboť nemohl.

Myšlení stroje

Lullaby

Moha duša nespi

Hvězdy ve dne

Jednou ráno

Ledová královna