Menu

Očistec záznam z finále koncertu (přednes, hudba, animace)

Záznam z koncertu v Praze Vinohradech, 19.1.2019 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické .
Přednes básně Očistec: Hynek Chmelař st., Petr Randula
Text: Jiří Mašek Hudba: Petr Randula
Animace: Petr Randula, Petr Maar
Vytvoření nahrávky a video záznamu: Olda Fogl

Očistec - závěrečné finále